NDLG

De Niet Direct Leiding Gevende

De NDLG is enkele jaren geleden ontstaan naar aanleiding van het stoppen
van diverse mensen van de leiding en bestuur. Om toch nog enigszins bij Scouting Denekamp
betrokken te blijven is er in overleg met het bestuur van destijds besloten om deze
groep op te starten. De NDLG houdt zich vooral bezig met het onderhoud van het
gebouw en het beheer van het materiaal. Zoals onderhoud tenten en kampmateriaal,
handenarbeid-materialen, huishoudelijke zaken, uniformbeheer en wekelijks de was doen.
Verder wordt er voor gezorgd dat het materiaal in goede staat blijft en aangevuld wordt
indien nodig.

Ook kwam de vraag van de leiding of de NDLG de zorg op zich wou nemen van
diverse actie’s. Waaronder de Palmpasen: het regelen van palm, touw, stokjes, Jantje Beton:
het indelen van het stratenplan, de bloembollenactie coördineren en medewerking verlenen
aan de Sint Nicolaasactie. Zodat de leiding dit niet op zich hoeft te nemen. Ook wordt er
van de groepen wel eens om hulp gevraagd voor het wegbrengen of opruimen van tenten en
materiaal naar de diverse zomerkampen. Tevens kan er van hun diensten gebruik worden
gemaakt bij  gezamenlijke activiteiten zoals carnaval, paastocht, sinterklaas en kerst.
Dit alles doen ze met veel plezier. Op dit moment is de NDLG al aardig uitgebreid met oud
leiding.